Need Help ?
Call: +977- 041521683

शैक्षिक तथ्यांकहरु

 • report

  प्रकाशित मिती:  

    प्रत्येक स्रोतकेन्द्रहरुमा प्रा.वा.वि.केन्द्र सम्बन्धी विवरण को अभिलेखहरु दुरुस्त राखी च्ए वाट अनुगमनगर्नु पर्ने ।    तालिका नं. १ क्र.स. स्रोत केन्द      विद्यालयमा आधारित                            समुदायमा आधारित                                         &n

  थप हेर्नुहोस
 • education report

  प्रकाशित मिती:  

    १.१ परिचय ९क्ष्लतचयमगअतष्यल०    शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो । नेपालको ूअन्तरिम संविधान २०६३ू को धारा १७ अर्न्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकमा आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति समेत गरिएको छ । आधारभूत शिक्षालाई वाललवालीकाहरुको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा, विद्यालयको वर्तमान संस्चनामा

  थप हेर्नुहोस