Need Help ?
Call: +977- 041521683

राम्रा अभ्याशहरु

  • deo

    प्रकाशित मिती:  

      राम्रा अभ्यास तथा उपलब्धिहरु ख चना मूलक ऋबभिलमभच प्रकाशन ।  ख द्यचगसूकजभच को प्रकाशन ।  ख वि.व्य.स.गठन कार्यविधि निर्माण ।  ख स्थायी शिक्षक पदस्थापन एवं राहत कोटा वितरण गर्दा जिल्लाका शिक्षक संघ,संगठन, का्रन्तिकारी र गणतान्त्रिक मञ्च बीच छलफल संवाद एवं सम

    थप हेर्नुहोस